Mēs neļausim jums kļūdīties

Nekustamā īpašuma pirkuma, pārdevuma, rokasnaudas, dāvinājuma, īres un nomas līgumu sastādīšanu, darījumu juridisko nodrošinājumu.

Darījuma dokumentu un līgumu rediģēšanu, koriģēšanu,  konsultēšanu par jau noslēgtiem līgumiem.