Par mani

Judīte Saida

Valdes loceklis

Daudzu gadu pieredze juridiskajā un nekustamo īpašumu jomās.

Esmu reģistrēta Latvijas nekustamo darījumu asociācijā – sertifikāta numurs: AA-192.

Esmu ieguvusi Latvijas Universitātē sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē un Latvijas Universitātē profesionālo grādu nekustamā īpašuma vērtēšanā un pārvaldīšanā.

Policijas akadēmijā iegūta jurista kvalifikācija.

Profesionāli fotografēju un uzņemu video ar foto kameru un dronu. Esmu reģistrēta Valsts Civilās aviācijas aģentūrā ar reģ. Nr. LVAgpk8ze7b5ntlv

Regulāri ceļu savu kvalifikāciju, apmeklējot dažādus kursus un lekcijas.

29208018, 67555550

abikka@inbox.lv

 Nodokļu maksātāja numurs: 16067311716

Reģistrēta saimnieciskā darbība ar NACE kodu 6831- Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu no 10.05.2008

Ekonomikas Ministrijas nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistrā reģistrēta ar Nr. 258

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise NR. 732978356

Konsultāciju un pakalpojumu serviss SIA
NMR kods: 40103409872, LV89HABA0551030758570
„Medāji”, Zaķumuiža, Ropažu novads, LV-2133

SIA 2KM, 40103903253, Burtnieku 2-2, Rīga, LV-1006
LV12HABA0551040001631, HABALV22

2KMs SIA LV40203131171, Burtnieku 2-2, Rīga, LV-1006
LV37HABA0551043957423, HABALV22

Regulāri apmeklēju dažādus kursus un lekcijas:

   • 2010. gada 20. aprīlī PVD HACCP/paškontroles sistēma
   • 2011.11.29. Sertifikāts „Komercdarbības pamati”
   • 2013.03.18. sertifikāts „Aktualitātes mikrouzņēmuma nodokļa piemērošana”
   • 2017.gada 4. augustā seminārs “Efektīva parādu atgūšana dzīvojamo māju apsaimniekošanā. Aktuāla tiesu prakse dzīvojamo māju pārvaldīšanas jautājumos”
   • 2018. gada 26. septembrī apliecība “Par fotogrāfijas kursa teorijas apgūšanu”
   • 2018. gada 28. septembrī seminārs “Apsaimniekošanas darbu  tāmes, darba plāna un ieņēmumu – izdevumu pārskata praktiskas sagatavošanas jautājumi MK NR. 408.”
   • 2019. gada 24. oktobrī izbraukuma seminārs Maltā, Maltas Republika, Ghadirā: “Pārrobežu parādu piedziņa un prasības nodrošināšana. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 655/2014. Tiesiskā aizsardzība tiesas nolēmuma izpildei.”
   • 2020. gada 6. martā seminārs “Pārvaldnieka normatīvajos aktos noteiktie pienākumi dzīvojamās mājas fiziskai saglabāšanai un apdraudējuma novēršanai. Ārpuskārtas remonts un darbu plānā ietvertie darbi.”
   • 2020. gada 29. jūnija apliecība Nr. 646 par ievadkursu NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĀGENTIEM LANĪDA apstiprinātā mācību programmā (45 akadēmiskās stundas)
   • 2020. gada 14. jūlija apliecība “Produktu fotografēšana” (24 akadēmiskās stundas)
   • 2020. gada 5. novembrī apliecība “Foto tehnoloģijas” (94 akadēmiskās stundas)
   • 2021.06.03. ATfoto 2. līmeņa fotokursi;
   • 2021.06.03. ATfoto 2. līmeņa fotokursi – portrets;
   • 2021.07.09. LANĪDA seminārs Foto pasaule un laika menedžments;
   • 2021.08.05. LANĪDA seminārs Atbildes uz jautājumiem par likuma grozījumiem NILLTF novēršanas jomā;
   • 2021.08.05. līdz 2022.02.09. Turībā –Datorizēta grāmatvedība iesācējiem ar programmu Zalktis;
   • 2021.08.27. LANĪDA seminārs Par teritorijas attīstību un grozījumiem dzīvokļu īpašumu likumā;
   • 2021.08.27. LANĪDA sertifikāts;
   • 2021.09.17. LANĪDA seminārs Investīciju objektu analīze, ienesīguma aprēķins un nekustamo īpašumu vērtības noteikšana;
   • 2021.09.24. LANĪDA seminārs Nodokļi un nodevas darījumos ar nekustamo īpašumu.;
   • 2021.10.08. LANĪDA seminārs Uz rezultātu vērsta domāšana. Apdrošināšanas veidi un prēmijas.;
   •  2021.10.22. LANĪDA seminārs Kreditēšanas tendences un ALTUM atbalsta programmas
   • 2021.11.01- 2021.11.05. Lanīda ievadkurss Nekustamā īpašuma aģentiem 45 akadēmiskās stundas
   • 2021.12.02. LANĪDA seminārs “Līgumu sagatavošana”
   • 2021.12.06 -2021.12.07. Finanšu Tālākizglītības centrs kvalifikācijas celšanas kursi “Nekustamā īpašuma nozares tiesiskais regulējums darbā ar klientu” 8 akadēmiskās stundas, apgūtie temati: Nekustamā īpašuma starpniekiem saistošu normatīvo aktu raksturojums. Līgumi ar klientiem un darījuma sagatavošana, Datu aizsardzība, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmas ieviešana
   • 2022.01.13. LANĪDA seminārs “Praktiskie ieteikumi darījumos ar ārvalstniekiem un plānotās izmaiņas termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanas kārtībā”
   • 2022.01.18. LANĪDA seminārs “Kopīpašums”
   • 2022.02.10. LANĪDA seminārs “Nekustamo īpašumu darījuma starpnieku darbības likuma izpildes kontrole un ar to saistītie jautājumi”
   • 2022.02.22. LANĪDA seminārs “Fiktīvie īres līgumi”
   • 2022.03.18 . LANĪDA seminārs “Datu aizsardzības prasības NILLTPFN jomā”
   • 2022.03.24. LANĪDA seminārs “Pasīvās mājas”
   • 2022.04.08. LANĪDA seminārs “Ēku diagnostika. Pieteikšanās māju renovācijai”
   • 2022.05.27. LANĪDA seminārs “Rīgas biroju tirgus – piedāvājums, pieprasījums, izaicinājumi”

     

   • 2022.07.01. LANĪDA seminārs “Jauno projektu tirgus realitāte un nākotnes prognozes”

   • 2022.07.08. LANĪDA seminārs “Hipotekārā kreditēšana: šodien, rīt.”, “Sociālo tīklu pieredze un prakse”

   • 2022.07.15. LANĪDA seminārs “Kas notiek Latvijas nekustamā īpašuma tirgū?”, “Naudas cena un procentu likmes”

   • 2022.07.22. LANĪDA seminārs “Mans personīgais zīmols darbā ar potenciālajiem klientiem”

   • 2022.08.05. LANĪDA seminārs “Jauno projektu tirgus realitāte un nākotnes prognozes”

   • 2022.08.12. LANĪDA seminārs “Elektroniskie dokumenti – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība”

   • 2022.09.16. LANĪDA seminārs “Likumiskās zemes lietošanas tiesības”

   • 2022.09.23. LANĪDA seminārs “Lauksaimniecībā izmantojamo zemju vērtības ietekmējošie faktori”

   • 2022.09.30. LANĪDA seminārs “Hipotekārā kreditēšana. Jaunie projekti”

   • 2022.09.30. LANĪDA seminārs “Mārketinga komunikācijas instrumenti”

   • 2022.09.30. LANĪDA seminārs “Kā likumiski ekspluatācijā nodot ēkas”

Vēlies īrēt vai pirkt nekustamo īpašumu?